To my sami swoim zachowaniem stwarzamy bezpieczne warunki dla naszych dzieci, lub narażamy je na niebezpieczeństwo. Parkując samochód tuż przy przejściu dla pieszych zwiększamy prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku drogowego z dziećmi jako ofiarami.

Dzieci prawidłowo przechodzące przez pasy, ale wychodzące zza przeszkody, która ogranicza widoczność (zaparkowany tuż przy pasach samochód) nie są widoczne dla innego kierującego pojazdem kierowcy.

Wszyscy mamy wpływ na kształtowanie bezpiecznych zachowań. W większości przypadków to my sami je kreujemy. Zwiększ szanse na bezpieczne przejście swojego dziecka i pozostałych uczniów i nie parkuj swojego samochodu w bezpośrednim sąsiedztwie oznakowanego przejścia dla pieszych (obowiązujące przepisy Kodeksu drogowego – art. 49 pkt 1.2 mówią o zachowaniu min. 10 metrów).

Bycie odpowiedzialnym i nienarażanie dzieci na dodatkowe niebezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Pamiętajmy o tym!