Dyrektor Delegatury w Rybniku p. Alicja Bartkowiak zaprasza na spotkanie z pracownikami Kuratorium Oświaty, dotyczące wdrażania zmian w systemie oświaty od września 2017r. Proponuje, aby swoich reprezentantów oddelegowała rada rodziców danej szkoły (do 3 osób).
Spotkanie odbędzie się dnia 07 marca 2017r. o godz. 17.00 w Miejski Ośrodek Kultury w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1,  44-240 Żory. W spotkaniu mogą uczestniczyć również inni zainteresowani rodzice.