Uczennice pozują do zdjęcia, na pierwszym planie znajdują się książki

W dobie społeczeństwa informacyjnego głównymi konkurentami książek są smartfon, komputer i internet, dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest rozwijanie zamiłowania do czytania jako formy spędzania czasu wolnego, co było głównym założeń – realizowanej w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 – innowacji pt. „Spotkania z książką”

W tym zmiennym świecie, w którym uwidacznia się kryzys autorytetów, wśród licznych zalet czytania książek na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż obcowanie z literaturą wprowadza młodych czytelników w świat wartości moralnych. Naśladowanie pozytywnych wzorców osobowych, fascynacja odważnymi i mądrymi bohaterami literackimi, analiza ich postaw i wyborów kształtuje charakter i system wartości uczniów oraz skłania ich do rozważań nad zasadami i powinnościami moralnymi.

Pomysł na opracowanie innowacji powstał na podstawie wniosków z obserwacji grupy uczniów, która wykazywała większe, niż rówieśnicy, zainteresowanie literaturą. Dzieci regularnie odwiedzały bibliotekę szkolną i chętnie wypowiadały się na temat przeczytanych książek.

Zajęcia realizowane były raz w tygodniu, przed rozpoczęciem lekcji lub po lekcjach, z grupą uczniów klas młodszych. Moim głównym założeniem, przy planowaniu innowacji, było czytanie książek w czasie zajęć i podejmowanie przez uczniów różnych zadań związanych z czytanym tekstem oraz zezwolenie dzieciom na większą swobodę działania i dokonywania wyborów. Uczniowie mieli wpływ na wybór książek i przebieg zajęć. Mieli możliwość wyboru metod i form pracy, zadań do wykonania oraz materiałów i treści wykorzystywanych na zajęciach. Do wspólnego czytania wybrali następujące pozycje książkowe: Babcia na jabłoni Miry Lobe, Pchła Szachrajka Jana Brzechwy oraz Kinga i jak ją rozgryźć? Jana Ciecierskiego i Melani Kapelusz.

W czasie zajęć stosowano elementy czytania wrażeniowego – koncepcji opracowanej przez Małgorzatę Swędrowską. Działania te wprowadzały element tajemniczości, kształtowały nawyki czytelnicze i zwiększały koncentrację uczniów. 

Uczestnicy innowacji, pracując w grupach, wykonywali prace plastyczne nawiązujące do treści przeczytanych utworów z wykorzystaniem m.in. metody Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej. Czytając pozycję pt. Babcia na jabłoni poprzez rytmiczne kreślenie prostych znaków grafomotorycznych i wykorzystanie techniki origami – uczniowie stworzyli wielkoformatowe prace przedstawiające jabłonie. Podane formy aktywności wspierały ich rozwój w czterech sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.

W czasie zajęć uczniowie tworzyli lapbooki na podstawie przeczytanych książek. Młodzi czytelnicy zafascynowani światem przedstawionym w książce Czesława Centkiewicza pt. Anaruk chłopiec z Grenlandii, całkowicie odmiennym od naszego, wybrali tę lekturę, aby opracować i zaprezentować informacje na jej temat za pomocą lapbooka. Uczniowie poznawali warunki życia mieszkańców Grenlandii w oparciu o film edukacyjny i książki poświęcone temu zagadnieniu dostępne w zbiorach naszej biblioteki. Tworząc lapbooki pracowali w grupach i uczyli się wspólnego podejmowania decyzji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, do realizacji działań promujących czytelnictwo, wykorzystano technologię informacyjno – komunikacyjną. Uczestnicy innowacji m.in. tworzyli wirtualne książeczki w aplikacji Story Jumper. Tematyka elektronicznych książeczek była uzależniona od preferencji dzieci i dotyczyła propozycji zakończenia wybranego utworu czy dalszych losów głównego bohatera. Połączenie czytelniczych i  technologicznych kompetencji uczniów, poprzez tworzenie e-książeczek, wpłynęło na różnorodność i atrakcyjność zajęć. Dodatkowo zmotywowało dzieci do twórczej aktywności oraz pisania i redagowania krótkich tekstów.

W czasie zajęć realizowano ogólnopolski program czytelniczy Wydawnictwa Znak Emotikon Czytanie ma moc, którego celem było rozwijanie czytelnictwa na podstawie wartościowych i edukacyjnych książek, które jednocześnie dostarczają czytelnikom radości i rozwijają ich wyobraźnię.

Realizowanie innowacji przypadało również na czas nauki zdalnej, wtedy zajęcia realizowane były online poprzez wideokonferencje. Uczniowie chętnie i licznie uczestniczyli w zajęciach. Uważnie słuchali czytanych fragmentów książki i rozwiązywali ćwiczenia online nawiązujące do jej treści.