Zmiana dotychczasowych zasad wyróżniania najaktywniejszych czytelników naszej szkolnej biblioteki!

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Konkursie na Najaktywniejszego Czytelnika, piszą recenzje wypożyczonych z naszej biblioteki książek (innych niż lektury szkolne). Na koniec roku szkolnego komisja wyróżni najaktywniejsze osoby w dwóch kategoriach: kl. I – III i kl. IV – VIII, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • ilość opracowanych recenzji,
  • zgodność z tematem i sposób jego rozwinięcia,
  • estetykę pisma,
  • dbałość o poprawność językową i ortograficzną,
  • przestrzeganie norm interpunkcyjnych.

Recenzje książek uczniowie piszą na zamieszczonych poniżej kartach pracy.

Karta pracy dla uczniów kl. I – III 

Karta pracy dla uczniów kl. IV – VIII

 

Każdy uczestnik konkursu musi dostarczyć do biblioteki, podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna, zgodę na udział w innowacji (formularz do pobrania poniżej).

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznej