Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor Zespołu: mgr Anna Ochojska – Nowak

Wicedyrektor Zespołu: mgr Ewa Krzempek

edukacja wczesnoszkolna
  • mgr Kornelia Wolak
  • mgr Teresa Adynowska
  • mgr Aleksandra Machoczek
  • mgr Joanna Pawełczyk
język angielski
  • mgr Jadwiga Szendera
  • mgr Sylwia Kopańska – Kadłubek
język niemiecki
  • mgr Katarzyna Winkler
język polski
  • mgr Katarzyna Bazgier
  • mgr Małgorzata Lasek
bibliotekarz
  • mgr Natalia Wilczek
historia/ Dzieje Żor
  • mgr Rober Nowak
przyroda/ geografia/ biologia
  • mgr Dorota Smyk
matematyka
  • mgr Ewa Krzempek
  • mgr Zbigniew Nowak
fizyka/chemia
  • mgr Beata Tomm – Koprowska
zajęcia komputerowe/ informatyka
  • mgr Natalia Wilczek
wychowanie do życia w rodzinie
  • mgr Joanna Pawełczyk
kultura fizyczna
  • mgr Damian Siedlok
  • mgr Roman Widziński
zajęcia techniczne/ technika
  • mgr Kornelia Wolak
religia
  • mgr Agnieszka Stanieczek
plastyka
  • mgr Agnieszka Stanieczek
muzyka
  • mgr Andrzej Marciniec
pedagog szkolny
logopeda
  • mgr Anna Godzik
wychowawcy świetlicy
  • mgr Anna Najberg
  • mgr Anna Godzik
  • mgr Katarzyna Bazgier
  • mgr Anna Ochojska-Nowak
  • mgr Joanna Pawełczyk
  • mgr Jadwiga Szendera
  • mgr Kornelia Wolak
wychowanie przedszkolne
  • mgr Anna Ochojska – Nowak
  • mgr Sylwia Kadłubek – Kopańska
  • mgr Grażyna Mańka
  • mgr Mirosława Szczypka
  • mgr Dorota Borgiel
  • mgr Magdalena Witkowska
  • Paulina Skrobol

Wychowawcy klasowi:

Kl. I A
  • mgr Teresa Adynowska
Kl. I B
  • mgr Aleksandra Machoczek
Kl. II
  • mgr Joanna Pawełczyk
Kl. III
  • mgr Kornelia Wolak
Kl. IV A
  • mgr Dorota Smyk
Kl. IV B
  • mgr Anna Godzik
Kl. V
  • mgr Agnieszka Stanieczek
Kl.VI
  • mgr Katarzyna Bazgier
KL. VII
  • mgr Jadwiga Szendera
Scroll Up