Dyrektor Zespołu: mgr Anna Ochojska – Nowak

Wicedyrektor Zespołu: mgr Ewa Krzempek

edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kornelia Wolak
 • mgr Teresa Adynowska
 • mgr Aleksandra Machoczek
 • mgr Joanna Pawełczyk
język angielski
 • mgr Jadwiga Szendera
 • mgr Sylwia Kopańska – Kadłubek
język niemiecki
 • mgr Katarzyna Winkler
język polski
 • mgr Katarzyna Bazgier
 • mgr Małgorzata Lasek
bibliotekarz
 • mgr Natalia Wilczek
historia/ Dzieje Żor
 • mgr Rober Nowak
przyroda/ geografia/ biologia
 • mgr Dorota Smyk
matematyka
 • mgr Ewa Krzempek
 • mgr Zbigniew Nowak
fizyka/chemia
 • mgr Beata Tomm – Koprowska
zajęcia komputerowe/ informatyka
 • mgr Natalia Wilczek
wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Pawełczyk
kultura fizyczna
 • mgr Damian Siedlok
 • mgr Roman Widziński
zajęcia techniczne/ technika
 • mgr Kornelia Wolak
religia
 • mgr Agnieszka Stanieczek
plastyka
 • mgr Agnieszka Stanieczek
muzyka
 • mgr Andrzej Marciniec
pedagog szkolny
logopeda
 • mgr Anna Godzik
wychowawcy świetlicy
 • mgr Anna Najberg
 • mgr Anna Godzik
 • mgr Katarzyna Bazgier
 • mgr Anna Ochojska-Nowak
 • mgr Joanna Pawełczyk
 • mgr Jadwiga Szendera
 • mgr Kornelia Wolak
wychowanie przedszkolne
 • mgr Anna Ochojska – Nowak
 • mgr Sylwia Kadłubek – Kopańska
 • mgr Grażyna Mańka
 • mgr Mirosława Szczypka
 • mgr Dorota Borgiel
 • mgr Magdalena Witkowska
 • Paulina Skrobol

Wychowawcy klasowi:

Kl. I A
 • mgr Teresa Adynowska
Kl. I B
 • mgr Aleksandra Machoczek
Kl. II
 • mgr Joanna Pawełczyk
Kl. III
 • mgr Kornelia Wolak
Kl. IV A
 • mgr Dorota Smyk
Kl. IV B
 • mgr Anna Godzik
Kl. V
 • mgr Agnieszka Stanieczek
Kl.VI
 • mgr Katarzyna Bazgier
KL. VII
 • mgr Jadwiga Szendera