Język angielski  we wszystkich grupach przedszkolnych prowadzi pani mgr Magdalena Bulsza.