Ekohotele dla pszczół murarek – konkurs

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie na ekohotele dla pszczół!

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI wraz z rodzicami.
  2. Wygląd i dobór materiałów do budowy ekohoteli jest dowolny.
  3. Podpisane prace proszę oddać w ręce opiekuna Samorządu Uczniowskiego – pani Jadwigi Szendery.
  4. Konkurs trwa do 30.03.2016r.
  5. W skład komisji oceniającej wchodzą: p. Aurelia Miguła – dyrektor ZS-P 6, p. Dorota Smyk – nauczyciel przyrody, p. Jadwiga Szendera – opiekun SU.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.04.2016r. podczas akademii z okazji Dnia Ziemi.
  7. Wykonawca ekohotelu decyduje o przeznaczeniu jego pracy po rozstrzygnięciu konkursu (ogród, szkoła, aukcje charytatywne).
  8. Miejsca I- III otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
  9. Klasa, która uzbiera najwięcej ekohoteli proporcjonalnie do ilości uczniów w klasie, może liczyć na dofinansowanie ze środków Rady Rodziców do wyjazdów klasowych.

Zachęcamy do udziału!