Okres przedświąteczny to czas zadumy, ale także czas, aby zatrzymać się i pomyśleć o innych.. udało nam się zorganizować trzy przedświąteczne zbiórki dla:

Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Żorach

Domu Dziecka w Gorzyczkach

Ilość zebranych rzeczy przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. 

Chcielibyśmy  bardzo serdecznie podziękować Państwu za dobre serca i zebrane dary.