Rozpoczynamy nową edycję lubianych przez naszych uczniów babeczkowych czwartków. Już 29 listopada ( w czwartek), w czasie przerw,  będzie można zakupić babeczki upieczone przez uczniów i rodziców z klasy 8. Koszt jednej babeczki- 2zł. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na cele charytatywne.