Ocalić od zapomnienia – Karolina Sitek

http://mok.zory.pl/aktualnosc-1774-ocalic_od_zapomnienia_karolina_sitek.html

Szerokie nagłośnienie akcji poszukiwania rodzin ofiar obozów koncentracyjnych w celu zwrócenia im pamiątek po ich bliskich pozwoli osiągnąć zamierzony efekt organizacji Arolsen Archives.

Mapa w której możemy sprawdzić kogo i gdzie poszukujemy została właśnie zaktualizowana. Jest dostępna pod adresem https://arolsen-archives.org/map-stolenmemory/
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ul. Dolne Przedmieście 1
tel.: +48 32 434 24 36 | fax: +48 32 434 53 90
e-mail: mok@mok.zory.pl | www.mok.zory.pl
NIP 651-00-09-658 | Regon: 000287208
FB: MOKZORY