Uwaga uczniowie i rodzice

Od 9 października 2017r. obowiązuje nowy plan lekcji. Zmiany w planie dotyczą klasy V i VI.

plan lekcji