W związku z zaistniałą sytuacją czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych a tym samym odroczenie terminu egzaminu ósmoklasisty zmianie uległy planowane DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

W dniach 20-23.04.2020r. (poniedziałek-czwartek) odbędą się zajęcia w ramach zdalnego nauczania, zgodnie z planem.

Dzień 24.04.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowaczych oraz opiekuńczych, ponieważ uczniowie „odrobili” ten dzień podczas Jasełek bożonarodzeniowych. W tym dniu nie odbędą się zajęcia w ramach zdalnego nauczania.

Termin przesunięcia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w SP-6, w zamian za planowane wcześniej dni 20-23.04.2020r., nastąpi w terminie określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Centralną Komisję Egzaminacyjną jako termin egzaminu ósmoklasisty.

W dzienniku elektronicznym plan lekcji został odpowiednio zaktualizowany.