Misie i Pszczółki na zajęciach z regionalizmu w Osinach. Poznaliśmy zwyczaj topienia marzanny. Były tańce, śpiewy i zajęcia plastyczne.