W budynku szkolnym 6 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
Zapraszamy wszystkich członków Rady.