Wszystkie osoby, które zostały wybrane w skład rad klasowych zapraszamy na pierwsze zebranie.
Kiedy? – 22 września (piątek)
O której? – godzina 18.00.
Gdzie? – w budynku ZSP-6.

Agenda spotkania:

– wprowadzenie w działalność rr,
– wybór reprezentantów poszczególnych klas i wybór prezydium rr,
– uchwalenie regulaminu rr,
– ustalenie wysokości składki na rr,
– ustalenie działań priorytetowych w nowym roku szkolnym,
– dyskusja, wolne wnioski.

Serdecznie zapraszam!