Serdecznie zapraszam członków rady rodziców działającej w roku szkolnym 2016/2017 na ostatnie zebranie. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 12 września. Zaczynamy o godzinie 18.oo.

Agenda spotkania:
– zamknięcie budżetu rady rodziców,
– spotkanie z agentem ubezpieczeniowym,
– rekomendacja NNW,
– uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu profilaktyki i planu wychowawczego oraz dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej,
– opiniowanie planu finansowego szkoły,
– zapoznanie się ze zmianami w statucie szkoły, możliwość opiniowania,
– rekomendacje dla nowej rady rodziców,
– wolne wnioski.

Zapraszam
Joanna Wikłacz