Zapraszamy wszystkich RODZICÓW wychowanków przedszkola oraz uczniów szkoły podstawowej na ZEBRANIA. W najbliższy czwartek 19 września 2019 roku.

 

Zebranie ogólne, z dyrektorem, na sali gimnastycznej w godz. 17:00 – 17:30.

 

Celem spotkania będzie:
– przedstawienie wicedyrektorów z podziałem na kompetencje, przedstawienie wychowawców i nauczycieli
– organizacja pracy szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2019/20
– umowy o świadczenie usług żywieniowych oraz opieki przedszkolnej
– rozbudowa ZSP-6
– zmiany organizacyjne dot. zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na terenie szkoły i przedszkola
– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– zmiany w Statucie

 

 

Zebrania klasowe:

I a – godz. 15:30 s. 6
I b – godz. 16:00 s. 8
II a – godz. 17:30 s. 3
II b – godz. 16:00 s. 2
III a – godz. 16:00 s. 3
III b – godz. 16:00 s. 4
IV – godz. 17:30 s. 5
V a – godz. 16:00 s. 7
V b – godz. 17:30 s. 9
VI a – godz. 17:30 s. 6
VI b – godz. 16:00 świetlica
VII – godz. 17:30 s. 8
VIII – godz. 17:30 s. 4