Drodzy , mieszkańcy dzielnicy Kleszczów!
W związku z wojną w Ukrainie nasza szkoła przyłącza się do pomocy i wsparcia naszych sąsiadów w potrzebie.
Żorskie Szkoły wraz z Hufcem ZHP Żory organizują zbiórkę na rzecz uciekających z Ukrainy!
Prosimy o przynoszenie rzeczy zgodnie z informacją zawartą w linku poniżej.
https://www.zory.pl/…/zbiorka-darow-na-rzecz-ukrainy…
UWAGA! NIE ZBIERAMY UBRAŃ!
Wszystkie zebrane rzeczy zostaną przetransportowane do punktu zbiórki do ŻCOP na os. Sikorskiego 52
Dodatkowo, jeśli chcecie wesprzeć finansowo akcję Chorągiew Śląska ZHP uruchomiła konto bankowe w celu przekazania wsparcia finansowego dla Ukrainy:
Nr konta Wsparcie dla Ukrainy
71 1020 2313 0000 3002 0599 6220

Datki można też wpłacić na konto rady rodziców z dopiskiem „dla rodzin z Ukrainy”
Nr konta 73 1020 2472 0000 6302 0204 9807
Bardzo prosimy o przynoszenie także kartonów, dwa dni zbiórki pokazały nam, że macie Państwo ogromne serca i darów jest bardzo dużo. Segregujemy je, zliczamy, pakujemy do kartonów i co kilka dni będziemy zawozić na miejsce zbiórki.
W razie pytań można kierować się do Pani Honoraty Potępy- koordynatora z ŻCOP tel. 793931426
Koordynatorem akcji w szkole jest Pani Mariola Ordon. Zachęcam do kontaktu ze mną przez e-dziennik, telefon w sekretariacie szkoły lub osobisty. Bardzo mile widziana jest pomoc przy pakowaniu lub przewożeniu rzeczy, ale wcześniej proszę o ustalenie ze mną dnia i godziny.
Z tego miejsca pragnę podziękować za wszystkie przekazane do tej pory dary. Ilość ofiarowanych przez dwa dni rzeczy przeszła moje najśmielsze oczekiwania.Jesteście Państwo ludźmi o ogromnym sercu o czym niejednokrotnie już się przekonałam. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich potrzebujących!