Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku ogłosiło konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy”. Tematem fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. 

 

Fotografie w formacie JPG, minimalna rozdzielczości 800×600, należy przesłać do organizatorów do dnia 31 grudnia 2020 r. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody osób fotografowanych na publikację wizerunku dostępne na stronie internetowej towarzystwa.
W razie pytań proszę o kontakt z bibliotekarką Anną Najberg poprzez dziennik elektroniczny.