Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach zawiadamia, że rozpoczęły się zapisy do klasy I

(dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły):

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2010r.
I DZIECI SZEŚCIOLETNICH URODZONYCH w 2011r.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

  • Dzieci urodzone w 2010 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców  (druk do pobrania na stronie szkoły www.zsp6.zory.pl lub w sekretariacie szkoły)
  • Dzieci urodzone w 2011r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zapisy  do 31.03.2017r. w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14.30

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod numerem (32) 4342457,  605-840-634