Misie na „Śmieszku”

 

Misie pieczą ciasteczka na otwarcie klasopracowni przyrodniczej w szkole.

 

Misie sadzą rośliny w ogródku przedszkolnym.