Nasi uczniowie podczas zdalnego nauczania, zarówno na potrzeby lekcji, jak i w czasie wolnym, wykonują przeróżne ciekawe prace artystyczne.

Zapraszamy do galerii!

ŻYCZENIA DLA KOLEGI