Podsumowaliśmy zachowanie wychowanków w mijającym roku szkolnym i wyłoniliśmy Wzorowych świetlików, którzy zdobyli najwięcej „słoneczek” za przykładne zachowanie w czasie zajęć świetlicowych.

Przez cały rok szkolny uczniowie zdobywali „słoneczka” za dobre zachowania w zakresie kultury osobistej, prac porządkowych oraz aktywnego udziału w zajęciach. Wprowadzony system motywacyjny przyniósł bardzo dobre efekty, dzieci wykazują zdecydowanie większą motywację do przestrzegania zasad świetlicowych. Gratulujemy wyróżnionym uczniom!