Wyniki rekrutacji do klasy I uczniów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
w Żorach prezentujemy w pliku poniżej.

Informuję, że w dalszej kolejności należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenia składamy w terminie 15 – 22 maj br. skanem na adres poczty e-mail szkoły: sp6zory@poczta.onet.pl lub jako zdjęcie dokumentu na nr tel. 605840634. Po powrocie do szkoły poprosimy Państwa o dostarczenie oryginału dokumentu. Wzór oświadczenia w pliku poniżej.

 

lista zakwalifikowanych

oswiadczenie kl I