W dniu 8.03.2019 roku SP-6 w Kleszczowie odwiedzili wyjątkowi goście – członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Beskidy”, którzy na co dzień współtworzą jedną z najlepszych grup rekonstrukcyjnych w Polsce. Podczas spotkania opowiedzieli o historii Narodowych Sił Zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału NSZ kpt. Henryka Flame ps. Bartek, który walczył na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Oprócz historii oddziału uczniowie klas 7 i 8 mogli zapoznać się z umundurowaniem z epoki oraz bronią, którą posługiwały się oddziały leśne.
Członkowie GRH Beskidy w ramach swej działalności poza prelekcjami dla uczniów, biorą czynny udział w działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, są twórcami wielu filmów edukacyjnych. Uczestniczą również w produkcji teledysków o tematyce patriotycznej.