Uczniowie klasy III i IV, w czasie trzydniowej wycieczki, poznawali uroki jury. Poszerzali wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Poznawali środowisko przyrodnicze tego regionu, jego tradycje i zabytki kultury.

 

 

Spacer na Górę Zborów

Udział w  warsztatach pszczelarskich i tkackich w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury

Zwiedzanie Zamku w Bobolicach i spacer do Zamku w Mirowie

Zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu

Zwiedzanie skansenu w Wygiełzowie, udział w warsztatach garncarskich