Wyniki egzaminów są już znane. Wstępna informacja dotycząca analizy wyników egzaminu ósmoklasisty ogłoszona przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wskazuje, że jesteśmy dużo powyżej średniej krajowej oraz wojewódzkiej.

Zestawienie średnich wyników Egzaminu Ósmoklasisty (w procentach)

SP-6 Żory Gmina Miejska Żory województwo kraj
język polski 70 57 59 59
matematyka 58 43 46 46
język angielski 74 56 55 54

 

Gratulujemy naszym absolwentom wyników i życzymy wielu sukcesów na kolejnym etapie edukacji 🙂