Szanowni Państwo!
Ci z Państwa, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie swoich dzieci  za pośrednictwem Protecta Broker Sp. z o.o. (oferta towarzystwa Colonnade Insurace  S.A. dawne AIG) proszeni są o dokonanie wpłaty składki w wysokości zależnej od wybranego wariantu. Szczegóły oferty ubezpieczenia oraz OWU znajdą Państwo pod wpisem z dnia 13 września.

Wpłat należy dokonać na konto:

58 1050 1315 1000 0090 9188 1566

WAŻNE ! W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, wybrany wariant ubezpieczenia, nazwę szkoły.
Na przykład: Jan Kowalski, 99090806787, wariant 2, ZSP6 Żory.

Odbiorca: ING

Ostateczny termin dokonania wpłaty mija 30 września 2017 roku.

W terminie od 20 września  do 6 października  w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 na portierni zostaną wyłożone listy, na które osoby  przystępujące do ubezpieczenia muszą się wpisać (imię i nazwisko osoby ubezpieczanej, dane kontaktowe, wysokość składki, podpis rodzica/opiekuna).
Portiernia jest czynna do godz. 20.00.

Istnieje również możliwość objęcia kilku uczniów ubezpieczeniem bezskładkowym ( w wariancie 1 z SU 20 000 pln). Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, a chcące skorzystać z tej możliwości, proszone są o złożenie wniosku w tej sprawie do rady rodziców. Wnioski proszę składać do sekretariatu do 25 września br.
O wynikach naboru zainteresowane osoby zostaną poinformowane po rozpatrzeniu wszystkich wniosków.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą obsługującą polisę dla ZSP -6:
Alina MRÓWCZYŃSKA
tel. 793-481-726
e-mail: alina.mrowczynska@dsa.pl