Informacje dotyczące Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki:

Etapy i terminarz:
etap szkolny – 6 listopada 2018r.,
etap rejonowy – 15 stycznia 2019r.
etap wojewódzki – 27 lutego 2019r.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 9.00 dla I, II i III etapu i trwa 120 minut.

Uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia kwalifikują się do etapu rejonowego.

Tutaj znajdziesz  zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury  dla konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 (zgodnie z Regulaminem).