Informacje dotyczące Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki:

Etapy i terminarz:
etap szkolny- 8 listopada 2017r.,
etap rejonowy – 9 stycznia 2018r.
etap wojewódzki – 22 lutego 2018r.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 9.00 dla I etapu oraz o godz. 11.00 dla II i III etapu i trwa 120 minut.

Uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia kwalifikują się do etapu rejonowego. Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.

Tutaj znajdziesz zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury dla konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 (zgodnie z Regulaminem).

Uczniów klasy VI chętnych do wzięcia udziału w konkursie przedmiotowym z matematyki  zapraszam na zajęcia koła matematycznego w każdy piątek w godzinach 8.55 – 9.40.