Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:
1) etap szkolny – 6 listopada 2017 r.,
2) etap rejonowy – 5 stycznia 2018 r.,
3) etap wojewódzki – 20 lutego 2018 r.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 dla I etapu oraz o godzinie 11:00 dla II oraz III etapu i trwa 90 minut .

Do II etapu– rejonowego- kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia, zaś do III etapu– wojewódzkiego- kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia.
Zajęcia dla uczniów chętnych do udziału w konkursie będą się odbywały w poniedziałki w godz. 14.40- 15.25.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO