Etapy i terminarz Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego
1) etap szkolny,
2) etap rejonowy,
3) etap wojewódzki.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:
1) etap szkolny –10 listopada 2017 r.,
2) etap rejonowy – 11 stycznia 2018 r.,
3) etap wojewódzki – 26 lutego 2018 r.
Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 dla I etapu oraz o godzinie 11:00 dla II i III etapu i trwa 90 minut.
Uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia kwalifikują się do etapu rejonowego. Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
Zachęcam do zapoznania się z poniższymi informacjami: