Rekrutacja do żorskich przedszkoli

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach od 10.03. 2016 r. godz. 8:00 do 25.03. 2016 r. godz. 15:00.

Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony zory.przedszkola.vnabor.pl
W wniosku na pierwszym miejscu należy wskazać do jakiego przedszkola dziecko ma być przyjęte w pierwszej kolejności.

Ważne terminy:
• Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 22.04.2016 r. godz. 8:00
• Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia do placówki: 22.04. godz. 8:00 – 02.05.2016 r. godz.15:00
• Publikacja listy przyjętych: 05.05.2016 r. godz. 8:00

Rekrutacja uzupełniająca
• Składanie wniosków przez rodziców: 09.05 – 13.05.2016
• Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 01.06.2016
• Potwierdzanie woli przyjęcia do placówki: 01.06 – 06.06.2016
• Publikacja listy przyjętych: 08.06.2016