1. Konkurs Plastyczny dla klas I-VI –  „Święty papież Jan Paweł II”.

Należy na kartce A4 wykonać (dowolną techniką) portret papieża Jana Pawła II.  Prace składamy do piątku 9.10.

          2. Konkurs Plastyczny dla klas I-III – „Różaniec modlitwą rodzinną”

Należy wykonać różaniec z różnych materiałów zwracając uwagę na prawidłową jego budowę.

W robieniu różańca mogą pomagać członkowie rodziny

Każda praca ma dołączoną kartę z imieniem, nazwiskiem i klasą.  Różańce składamy do piątku 16.10

         3. Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych – Ewangelia według św. Łukasza (klasy IV-VI)

Etap szkolny – 21.10.2015

Etap rejonowy – 19.11.2015

Finał diecezjalny – 31.03.2016

Literatura : Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).