Rada Rodziców informuje o spotkaniu z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej SILESIA GROUP.
Ci z rodziców, którzy chcieliby ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków, a do tej pory tego nie uczynili, będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielem firmy i zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Będzie można to uczynić w środę 21 października od godziny 11.30 do 16.00. w holu głównym naszej szkoły. Składka na rok szkolny 2015/2016 wynosi 60,00 zł, a suma ubezpieczenia 14000,00 zł . Pozostałe szczegóły dostępne będą u pracownika firmy SILESIA GROUP. Zapraszamy