Rada rodziców rekomenduje na rok szkolny 2016/2017 ubezpieczenie grupowe NNW w Silesia Group s.c. 

w wariancie ze składką 60 PLN.
W przypadku ubezpieczania drugiego dziecka z jednej rodziny, składka za drugie dziecko wynosi 50% składki podstawowej.
Wpłat należy dokonać najpóźniej do 30 września 2016 roku na konto:

Silesia Group s.c. ul. Mikołowska 34, 44-200 Rybnik,

BZ WBK 16 1090 1766 0000 0001 3327 3701

W tytule przelewu należy wpisać: Ubezpieczenie  NNW 2016/2017, imię i nazwisko dziecka oraz klasę/ oddział przedszkolny  do jakiego dziecko uczęszcza i nazwę szkoły (przykładowo: Ubezpieczenie NNW 2016/2017, Anna Kowalska – klasa VIII, Jan Kowalski – oddział  przedszkolny, ZSP nr 6 w Żorach).

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) opublikowane będą w najbliższym czasie. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej szkoły.
Informujemy, że ubezpieczenie NNW  jest dobrowolne jednak zachęcamy,  by ubezpieczyć swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Oferta NNW 2016/2017

OWU PZU postanowienia ogólne

OWU PZU postanowienia dodatkowe

OWU InterRisk postanowienia ogólne

OWU InterRisk postanowienia dodatkowe