Taki temat miał dwugodzinny cykl zajęć z wychowawcą w czwartej klasie, podczas którego uczniowie poznali:

1. podstawowe zasady związane z profilaktyką uzależnień,
2. skutki zażywania środków psychoaktywnych,
3. następstwa nadużywania komputera i Internetu,
4. instytucje pomagające osobom eksperymentującym i uzależnionym.

Starannie przygotowane przez uczniów plakaty oraz prezentacja multimedialna nauczyciela wzbudziły duże zainteresowanie, uatrakcyjniły spotkanie, a także zachęciły do wyrażania własnych opinii i uwag. Czwartoklasiści podsumowali zajęcia wnioskiem, że najlepszą alternatywą dla tytoniu, alkoholu, dopalaczy, alkoholu i komputera jest uprawianie sportu, obejrzenie ciekawego filmu, słuchanie muzyki czy zajęcie się hobby.