Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie matematycznym „2. Triathlon matematyczny”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Konkurs odbywa się online, w serwisie internetowym Matematyczne Zoo (http://matzoo.pl).  Aby wziąć udział w konkursie należy indywidualnie zarejestrować się na platformie konkursowej, wybierając swoją klasę. Konkurs ma na celu wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, upowszechnianie nauki przez zabawę. Ponadto poprzez różnorodność czekających na uczestników konkursu zadań (np. sprawność rachunkowa, rozwiązywanie zadań tekstowych, rozwiązywanie zadań graficznych), projekt ma na celu zwrócić uczniom uwagę, jak w wielu różnych dziedzinach spotykamy się z matematyką i jak ważne jest rozwijanie wszystkich związanych z nią umiejętności. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział jedynie uczniowie szkół podstawowych za zgodą swoich rodziców/ opiekunów.

Adres platformy konkursowej: http://triathlon.matzoo.pl

Pełny regulamin konkursu jest dostępny na w/w platformie.