Świetlicowa codzienność w fotograficznym skrócie

Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa, dlatego w świetlicy, oprócz realizowania przez nauczycieli tematyki planu pracy świetlicy, dzieci mają czas na zajęcia indywidualne lub w grupach według swoich upodobań i zainteresowań. Dzieci najchętniej przebywają na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej – gdy nadchodzą chłodne dni. Kiedy czas spędzamy w salach świetlicowych dzieci najczęściej  wybierają: […]

Read More

Zabawy ze ślepą plamką

Wszystkie dzieci wiedzą, że eksperymenty są super. Dzięki prostemu doświadczeniu, miały okazję przetestować swój wzrok. Dowiedziały się, że jest takie miejsce w siatkówce oka, gdzie nie ma receptorów, czyli nie powstaje w nim obraz. Ten punkt występuje w miejscu, przez które przechodzi nerw wzrokowy, łączący gałkę oczną z mózgiem. Na co dzień nie odczuwamy posiadania […]

Read More