Rekrutacja uzupełniająca do klasy I SP6 na rok szkolny 2016/2017

Komisja Rekrutacyjna ogłasza rekrutację uzupełniającą do klasy I SP-6 na rok szkolny 2016/2017 w dniach od 27.05.2016 do 08.06.2016. Ilość wolnych miejsc – 7. Druki do pobrania:Wniosek do szkoły poza obwodem – SP i Oświadczenie – kryteria – SP  lub w sekretariacie szkoły. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w dniach od 30.05.2016 do 08.06.2016 (27.05. ze […]

Read More