Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Do klasy pierwszej przyjmowane są: dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej). […]

Read More

Komunikat dyrektora

W związku z wysoką frekwencją uczniów do klasy I z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach informuję, że nie odbędzie się postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły.   Anna Ochojska-Nowak dyrektor Zespołu […]

Read More