Informacje na temat zajęć świetlicowych

Zajęcia świetlicowe są organizowane zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia święta i uroczystości roku kalendarzowego oraz założenia programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły. Zajęcia są prowadzone zgodnie z tygodniowymi kręgami tematycznymi a realizowane poprzez: pogadanki i zabawy rozwijające fantazję, zainteresowania uczniów oraz umiejętność wypowiada się, gry i zabawy interakcyjne sprzyjające integracji grupy, zajęcia […]

Read More