„Andrzejki” to stary ludowy zwyczaj. Wróżby, które czyniono w ostatnim dniu listopada, miały dać odpowiedź na pytanie, co kogo czeka w przyszłości.
Tradycje wróżb przetrwały do dzisiaj, o czym mogły przekonać się dzieci z grupy Misie. Przedszkolaki miały okazję do lania wosku, losowania zawodów – ” Kim będziesz w przyszłości” i sprawdzenia za pomocą ustawienia butów, kto się pierwszy ożeni lub wyjdzie za mąż.
„Andrzejki” w naszej grupie stały się  wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji, co przedstawiają zdjęcia.