Konstytucja państwa powinna być taka, by nie naruszała konstytucji obywatela.

                                                                                                                            Stanisław Jerzy Lec

 

30 kwietnia obchodziliśmy w szkole 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Była ona drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Została uchwalona przez stronnictwo patriotyczne na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku. Była efektem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze i ustalała podstawy nowożytnego ustroju w Polsce.

 

Akademię rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie uczniowie z klasy VI i IV B przypomnieli okoliczności powstania konstytucji oraz przedstawili współczesne rozumienie pojęcia „patriotyzm” przez Polaków, stwarzając okazję do refleksji nad wydarzeniami sprzed lat i wywołania dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Uroczystość uświetnił szkolny chórek wykonaniem utworów
o tematyce patriotycznej.