Rada Rodziców informuje, że wzorem lat ubiegłych sugerowana wysokość dobrowolnej składki wynosi 50,00 zł na rok.
Składka może być płacona jednorazowo, semestralne lub w innych dogodnych dla Państwa ratach.
Gdy w ZSP-6 uczy się więcej niż jedno dziecko, sugerowana składka za drugie i kolejne wynosi 50% zwykłej składki.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców
PKO BP 73-10202472-0000630202049807
lub u skarbników klasowych podczas zebrań szkolnych.
Jeżeli dokonują Państwo wpłaty na konto, w rubryce tytułem wpisać należy imię i nazwisko dziecka oraz klasę / grupę, do której aktualnie uczęszcza.
Jeżeli sytuacja finansowa nie pozwala Państwu na zapłacenie całej kwoty, prosimy o wpłatę w mniejszej wysokości, adekwatnej do Państwa możliwości finansowych. Każda wpłata ma znaczenie. Każda z nich przeznaczona będzie na potrzeby dzieci z ZSP-6.

Czy warto wspierać działalność Rad Rodziców?
W zeszłym roku, 18 listopada na zebraniach klasowych  przedstawialiśmy nasze plany.
Chcieliśmy m.in.:

  • zakupić 2 radioodtwarzacze do przedszkola,
  • wesprzeć Dyrekcję we wdrożeniu e-dziennika w szkole,
  • zagwarantować każdej klasie i grupie przedszkolnej dofinansowanie wyjazdów w wysokości 250 zł,
  • tradycyjnie część funduszy przeznaczyć na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach oraz na nagrody końcowe dla uczniów.

Dzięki Państwa wpłatom na Radę Rodziców przedszkolaki korzystają z nowego radioodtwarzacza zakupionego z zasobów finansowych Rady Rodziców.
Od zeszłego półrocza działa w szkole e-dziennik.
Każda klasa dostała wsparcie finansowe do wyjazdów.
Wyróżnieni uczniowie na koniec roku dostali nagrody książkowe.

Jest to niewielki wycinek tego, czym w tamtym roku zajmowała się  Rada Rodziców i jakie projekty  Rada Rodziców wsparła finansowo.
Zapraszam również do lektury zakładki Rada Rodziców. Tam znajdą Państwo więcej szczegółów dotyczących pracy Rady Rodziców.