Zapraszamy (uczniów, rodziców uczniów klas I, rodziców uczniów rozpoczynających edukację w naszej szkole) na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Zgodnie z aktualnym stanem epidemicznym rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym.

Klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami według poniższego harmonogramu. Prosimy, aby na teren szkoły wchodzili wyłącznie uczniowie. Wyjątek stanowią klasy pierwsze, które spotkają się
z wychowawcami i rodzicami w sali gimnastycznej. Rodzice uczniów nowo przyjętych mogą wejść
na teren szkoły i pomóc uczniom odnaleźć właściwą klasę. Prosimy rodziców, aby w ciągach komunikacyjnych, w budynku szkoły, nosili maseczki lub przyłbice oraz zdezynfekowali ręce lub założyli rękawiczki. Prosimy wszystkich o zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 2 m.

Wewnętrzny regulamin ZSP-6 opisujący wszelkie procedury funkcjonowania szkoły i przedszkola
w czasie epidemii zostanie umieszczony na stronie internetowej ZSP-6 dnia 31.08.2020r.

Prosimy o regularne czytanie informacji wysyłanych do Państwa przez e-dziennik i zamieszczanych
na stronie internetowej ZSP-6.

Prosimy uczniów lub rodziców o zabranie w dniu rozpoczęcia torby lub tornistra na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

KLASA GODZINA MIEJSCE
1A

1B

9.00

10.00

SALA GIMNASTYCZNA
2A

2B

3A

3B

8.45

9.45

10.00

9.00

SALKI PRZY KOŚCIELE
4A

4B

5A

6A

6B

7A

7B

8A

8.30

8.45

9.45

9.15

9.30

10.15

10.30

10.45

s.6

s.4

s.5

s.7

s.9

s.6

s.4

s.8