Rekrutacja uzupełniająca do klas I SP6 w Żorach na rok szkolny 2017/2018

Komisja Rekrutacyjna ogłasza rekrutację uzupełniającą do klasy I SP-6 w Żorach na rok szkolny 2017/2018 w dniach od 26.05.2017 do 08.06.2017. Ilość wolnych miejsc – 10. Druki do pobrania: Wniosek do szkoły poza obwodem – SP i Oświadczenie – kryteria – SP  lub w sekretariacie szkoły. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w dniach od 26.05.2017 do 08.06.2017 w godzinach od 6.30 – 14.30.

Scroll Up