Zapraszamy do klas I DZIECI SIEDMIOLETNIE URODZONE w 2013 roku
oraz DZIECI SZEŚCIOLETNIE URODZONE w 2014 roku
 
Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:
  • Dzieci urodzone w 2013 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druk do pobrania Zgłoszenie do szkoły obwodowej – SP lub w sekretariacie szkoły).
  • Dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz
    z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zapisy  w sekretariacie Zespołu do 31.03.2020r.
Sekretariat czynny w godzinach 600 – 1600
 
 W przypadku wolnych miejsc nabór dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie 01.04.-24.04.2020r.
Harmonogram rekrutacji SP 2020-2021