Drodzy Rodzice!

Rozpoczął się nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki zobowiązani są wypełnić „Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego”.

Proszę o złożenie deklaracji w sekretariacie Zespołu lub u wychowawcy do dnia 26.02.2018r. do godz. 1500.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru odbędzie się w dniach 6-20 marzec 2018r.

Strona internetowa dla rodziców rejestrujących dziecko po raz pierwszy: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zory

HARMONOGRAM – TERMINY