Rada rodziców przedstawia wykres obrazujący ilość wpłat (procentowo) dokonanych przez poszczególne oddziały przedszkolne i szkolne uwzględniający ilość osób w danej grupie/klasie (stan na grudzień 2018 roku)
Pałeczkę pierwszeństwa na koniec roku 2018 dzierży klasa IIA. Gratulujemy !!!

Kto ciekawy zestawienia – niech tu kliknie  🙂
Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe działań rady rodziców i wszelką pomoc i pracę na rzecz naszej społeczności.